Inomhus och utomhusarbeten – Saltsjöbaden

Det har utförts alla inomhusarbeten och vissa utomhusarbeten.