Montering av fundament - Stockholm

BYMONT - BYGG & RENOVERING FÖRETAG / STOCKHOLMS HANTVERKARE

BYMONT - BYGG & RENOVERING FÖRETAG I STOCKHOLM Montering av fundament – Stockholm


Fundamentet är en solid bärande konstruktion som gjuts in i speciella former i cellplast, vilka fullständigt isolerar grundplattan från direkt kontakt med marken. Genom särskild hantering blir marken resistent mot tjälrörelser. På sådant sätt undviker man köldbryggor, permafrost och deformation av grunden. Fundamentet bär inte med enskilda segmenten utan med hela planen. På grund av denna fördel förblir byggnaden stabil och robust. Våra kunniga specialister utför arbetet i Stockholmsområdet effektivt och miljövänligt. Under montering av fundament genomförs väldigt lite markarbeten för att hålla landskapet runt byggnaden orört. Vi installerar alla ledningar (avloppsrör, vattenledning, elledning), lägger textilmatta och på den komprimerar vi lager av grus och sten till önskad densitet och tjocklek. Det är viktigt att exakt beräkna densitet för grundplattor samt jordens densitet. Senare monteras speciella cellplastformer, placeras polyetenfilm, knyts armering i två lager, monteras alla VVS punkter, installeras utvalt golvvärme och sedan gjuts en solid betongplatta. Fundament används i olika typer av byggnader, exempelvis höghus, trä-, tegel- och monolithus. På byggnadens typ beror tjocklek av grundplattor, form och utseende av kantdetaljer och armering. Vi erbjuder snabb och noggrann montering av fundament till förmånliga pris. Alla privatkunder kan utnyttja ROT-avdraget för att spara 50% av arbetskostnaden. Dessutom kan vi hjälpa dig med snickeri, måleri/målning, renovering, osv. Vill du göra det första steget till ditt drömhus? Kontakta oss redan idag eller skicka in en offertförfrågan till oss.


Skicka en offertförfrågan till oss.

Du förbinder Dig inte för någonting om Du skickar en offertförfrågan till oss.

Skicka nu!